Čierny humor


Počet vtipov v tejto kategórii: 249Strana 43 z 50

Babka chytí vnúčika za čelo a hovorí:
- Vnúčik, si čoraz teplejší.
- Nie babka, to ty si čoraz chladnejšia.
2260
Z médií:
- Na cintorín sa zrútilo malé športové lietadlo. Záchranári už vytiahli 700 mŕtvych...
2223
- Odkiaľ ideš, Jožo?
- Z kon-kon-kur-kurzu!
- A čo to bol za konkurz
- Hľa-hľa-dali hlá-hlá-sa-sa-teľa
- A čo, vzali ťa?
- Nie, vra-vraj šk-šku-škúlim!
2222
Pani učiteľka sa pýta detí v triede, či im nezomrel niekto z rodiny v koncentračnom tábore. Prihlási sa Janko a hovorí:
- Môj dedko.
Učiteľka vyzvedá:
- Janko, a čo sa mu stalo?
- Spadol zo strážnej veže.
2171
Otec synovi:
- Ja som bol v Afganistane.
Syn skloní hlavičku. Otec pokračuje:
- A ja som bol aj v Černobyle.
Syn skloní aj druhú hlavičku.
2147

« predchádzajúca strana    nasledujúca strana »