Kostolné


Počet vtipov v tejto kategórii: 99Strana 16 z 20

- Čo má farár najradšej na miništrantovi?
- Kadidlo...
1444
Farárkovi zmizol bicykel. Rozhodol sa, že zlodeja vypátra. Povedal kostolníkovi:
- Na omši poviem postupne všetkých 10 prikázaní s tým, že "Nepokradneš!" poviem hlasnejšie a ty budeš pozerať po veriacich, že kto spozornie a naplaší sa...
Počas omše teda začali farárko hovoriť prikázania, ale všetky povedal monotónne s rovnakou intenzitou hlasu. Kostolník sa po omši pýta:
- A prečo ste nepovedali "Nepokradneš!" hlasnejšie?
- Ále... keď som hovoril "Nezosmilníš!", tak som si spomenul, kde som ho zabudol...
1383
- Ako spoznáš, že mníška nemá nohavičky?
- Na topánkach má lupiny...
1381
- Kedy je žena najpobožnejšia?
- Keď leží na krížoch a prijíma telo pánovo...
1380
- Viete, prečo Ježiš premenil vodu na víno?
- Pretože ešte nevedel, ako sa páli slivovica.
1338

« predchádzajúca strana    nasledujúca strana »