Kostolné


Počet vtipov v tejto kategórii: 121Strana 21 z 25

- Kedy je žena najpobožnejšia?
- Keď leží na krížoch a prijíma telo pánovo...
1380
- Viete, prečo Ježiš premenil vodu na víno?
- Pretože ešte nevedel, ako sa páli slivovica.
1338
Idú ženské do neba a pri bráne ich zastaví sv. Peter.
- Kam idete?
- No do neba?
- Tak dobre. Ktorá z vás za celý život ani raz nezhrešila, môže ísť ďalej. Pre ostatné - tam je smer do pekla.
Všetky sa otočia a vyrazia smerom k peklu až na jednu. Tá ide stále ďalej. Sv. Peter sa zamyslí a zakričí:
- Hej, ale tú hluchú si zoberte so sebou!
1240
Úvod ruskej biblie: A na počiatku nebolo nič, iba súdruh Boh sa prechádzal ulicami Moskvy.
1220
Rok 33. Palestína. Ráno po svadbe v Káni Galilejskej. Svadobčania sa pomaly prebúdzajú z ťažkej opice. Väčšina sa drží za hlavu a stoná. Otec nevesty prosí:
- Ja mám neskutočný smäd. Skočte niekto po vodu.
Ježiš sa zdvihne, že teda ide on. Vtom všetci zborovo vykríknu:
- Nie, nie! Ty už prosím, nie!
1146

« predchádzajúca strana    nasledujúca strana »