Móricko


Počet vtipov v tejto kategórii: 24Strana 1 z 5

Na hodine slovenčiny majú deti písať sloh na tému "Som riaditeľom veľkej firmy". Všetci okrem Móricka píšu. Učiteľka sa pýta:
- Móricko, ty prečo nič nepíšeš?
- No dovoľte, čakám na sekretárku...
2485
Učiteľka nemčiny hovorí:
- Žiaci, povedzte mi názvy kvetín po nemecky!
Anička sa prihlási a hovorí:
- Die Tulipan!
- Gut, Anička, gut.
Janka sa prihlási a hovorí:
- Die Rose!
- Gut, Janka, gut.
Prihlási sa Móricko a hovorí:
- Der Orgazmus!
Učiteľka hovorí:
- Ale to nie je kvetina, Móricko.
- To nevadí, ale je to gut...
2430
Pani učiteľka sa pýta:
- Tak, deti, koľko je dva plus dva?
Prihlási sa Anička:
- Tisíc.
- Nie, Anička, tisíc to nie je.
Prihlási sa Jožko:
- Utorok.
- Nie, Jožko, utorok to nie je.
Prihlási sa Móricko:
- Štyri.
- Vynikajúco. Povedz ostatným, ako si to vypočítal!
- To je jednoduché. Tisíc mínus utorok je štyri...
2429
Učiteľka sa na hodine sexuálnej výchovy hovorí žiakom:
- Žiaci, ktorí si myslíte, že deti nosí bocian, postavte sa napravo. Tí, čo si myslia niečo iné naľavo.
Prihlási sa Móricko:
- Pani učiteľka, tí čo už trtkali si môžu ísť na chodbu zapáliť?
2358
V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí o bezpečnosti práce. A uvedie príklad:
- Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz išlo dievča s prilbou, spadla na ňu tehla a ona sa iba usmiala a šla ďalej.
Ozve sa Móricko:
- Áno, tú poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa...
2346

nasledujúca strana »