Móricko


Počet vtipov v tejto kategórii: 41Strana 3 z 9

Móricko hovorí:
- Sedem rokov som nepil, nefajčil, nebehal za ženami... a potom som začal chodiť do základnej školy.
5837
Móricko príde domov smutný a mama sa ho pýta:
- Čo je s tebou, Móricko?
- V škole mi všetci hovoria Rambo.
- Tak zajtra pôjdem s tebou a porozprávam sa s tvojimi spolužiakmi.
Móricko zvážnie:
- Nie, mama. Toto je moja vojna...
5688
Deti majú doniesť do školy nejaké cvičené zvieratko.
V pondelok Anička donesie veveričku. Dvihne pravú ruku a veverička ide doprava, ľavú ruku - veverička ide doľava. Všetci nadšene tlieskajú.
V utorok donesie Zuzka akvárium s rybičkami. Pozrie sa doľava - rybičky plávajú doľava, pozrie doprava - rybičky plávajú doprava. Zasa všetci tlieskajú.
V stredu príde Móricko a donesie hada. Chytí ho za koniec, zatočí s ním okolo hlavy a tresne ho o lavicu. Had len syčí. Toto nevyšlo...
Zasa ho chytí a zasa ho tresne o lavicu. Situácia sa opakuje - had zasa len syčí. Na tretíkrát zatočí s hadom ešte mocnejšie a tresne ho o lavicu. Had povie:
- Ssssssssskákal pessss přessss ovessss...
4405
Učiteľka sa pýta Móricka:
- Prečo si dnes prišiel neskoro do školy?
- Pomáhal som jednej babke prejsť cez prechod.
- A to bola dve hodiny červená?
- Nie. Len ona nechcela...
4399
Mama sa pýta Móricka:
- Keď ti dám tri oriešky a potom ešte štyri, koľko budeš mať orieškov?
- Neviem.
- A to ste sa v škole ešte neučili?
- Učili, ale s jabĺčkami...
4374

« predchádzajúca strana    nasledujúca strana »