Móricko


Počet vtipov v tejto kategórii: 41Strana 5 z 9

Učiteľka sa na hodine sexuálnej výchovy hovorí žiakom:
- Žiaci, ktorí si myslíte, že deti nosí bocian, postavte sa napravo. Tí, čo si myslia niečo iné naľavo.
Prihlási sa Móricko:
- Pani učiteľka, tí čo už trtkali si môžu ísť na chodbu zapáliť?
2358
V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí o bezpečnosti práce. A uvedie príklad:
- Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz išlo dievča s prilbou, spadla na ňu tehla a ona sa iba usmiala a šla ďalej.
Ozve sa Móricko:
- Áno, tú poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa...
2346
Na hodine náboženstva sa katechétka pýta, či majú deti nejaké nejasnosti. Prihlási sa Móricko:
- A čert je párnokopytník alebo nepárnokopytník?
2156
Móricko príde do lekárne a pýta sa:
- Prezervatívy máte?
- Po prvé, hovorí nahnevaná magistra, prezervatívy nie sú pre deti. A po druhé, povedz otcovi, nech príde sám a vyberie si podľa rozmeru.
- Po prvé, odvetí Móricko, prezervatívy nie sú pre deti, ale proti deťom. A po druhé, nebudem otcovi nič hovoriť, do kúpeľov ide mama a ešte nevie, aký bude rozmer...
1992
- Móricko, vymenuj dve zámená!
- Kto? Ja?
- Výborne, píšem ti jednotku!
1725

« predchádzajúca strana    nasledujúca strana »