Vojaci


Počet vtipov v tejto kategórii: 82Strana 17 z 17

Jeden z vojakov sa chová divne. Kadiaľ chodí, tadiaľ zbiera papieriky, prehliada ich a mrmle si:
- Toto nie je ono!
Nakoniec ho veliteľ pošle k psychiatrovi, ktorý dá vojakovi modrú knižku. Vojak si ju prehliadne a radostne zvolá:
- To je ono!
766
Stojí vojak na stráži, prejde okolo neho generál a vojak nič. Generál sa vráti a pýta sa:
- Vojak, nemali ste ma náhodou pozdraviť?
- Áno? A od koho?
215

« predchádzajúca strana